Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden SpelletjesPro.nl
Laatst bijgewerkt op 17-01-2024

1. Definities
1.1. SpelletjesPro.nl: verwijst naar de website SpelletjesPro.nl, eigendom van PowerShare, gevestigd te Arnhem.

1.2. Gebruiker: verwijst naar de bezoeker of geregistreerde gebruiker van SpelletjesPro.nl.

1.3. Diensten: verwijst naar alle diensten, functies en content die beschikbaar zijn op SpelletjesPro.nl.

2. Gebruiksvoorwaarden
2.1. Door het gebruik van SpelletjesPro.nl stemt de gebruiker in met deze algemene voorwaarden.

2.2. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en volledige informatie tijdens registratie.

2.3. Gebruikers dienen zich te houden aan alle van toepassing zijnde wetten en regels bij het gebruik van SpelletjesPro.nl.

3. Intellectuele Eigendom
3.1. Alle inhoud op SpelletjesPro.nl, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's en software, is eigendom van SpelletjesPro.nl en beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

3.2. Het is de gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SpelletjesPro.nl de inhoud te kopiëren, verspreiden, wijzigen of anderszins te gebruiken.

4. Aansprakelijkheid
4.1. SpelletjesPro.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van de diensten.

4.2. SpelletjesPro.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar wordt gelinkt.

5. Privacy
5.1. Het privacybeleid van SpelletjesPro.nl is beschikbaar op de website en regelt het verzamelen en gebruik van persoonlijke informatie.

6. Wijzigingen
6.1. SpelletjesPro.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

6.2. Gebruikers worden aangeraden regelmatig de algemene voorwaarden te controleren op wijzigingen.

7. Toepasselijk recht
7.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

7.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Arnhem.